Geen lid van Waspik Beach en wil je gebruik maken van onze velden, samen met bijvoorbeeld je vrienden, collega’s of je familie? Dat kan. Je huurt een veld vanaf € 15 per uur per veld.

Wilt u een veld reserveren dat kan door een mail te sturen naar info@waspikbeach.nl.

De betaling
De betaling kan ter plekke worden overgemaakt. Op de Beach locatie hangen QR-codes deze zijn te scannen zodat er direct de betaling kan plaatsvinden.

Kosten per uur inclusief materialen/ballen zijn:
1 veld €15,-
2 velden €25,-
3 velden €30,-
4 velden €40,-